Austrian ispratio u penziju poslednji avion Fokker 100

Poslednji avion Fokker 100 u floti Austrian-a ispraćen je 29. novembra 2018. u penziju uz sve počasti.