Anadolujet: Linija do Beograda primer kako ostvariti rast

Potpredsednik avio-kompanije Anadolujet naveo liniju ka Beogradu kao primer za ostvarivanje rasta usled liberalizacije tržišta.