Beogradski aerodrom pristupio Airport Carbon Accreditation programu

Beogradski aerodrom pod upravom Vinci Airports-a pristupio globalnom programu za smanjenje emisije ugljen-dioksida.