Kontrolori letenja i SMATSA suprotno o pitanju bezbednosti vazdušnog prostora

Nakon saopštenja Sindikata kontrolora letenja da postoje indicije da je bezbednost vazdušnog prostra ugrožena reagovala SMATSA.