Air Serbia uvela novi tarifni sistem

Uvođenjem četiri tarifna razreda gde prvi uključuje samo prevoz, Air Serbia postaje hibridna avio-kompanija.