125 godina avijacije u jednoj slici

125 godina avijacije u jednoj slici - Jedrilica Ota Lilijentala, nemačkog pionira vazduhoplovstva, i Airbus A380