Aerodrom London City zatvoren zbog bombe iz Drugog svetskog rata

Svi letovi otkazani na aerodromu London City su otkazani nakon što je otkrivena bomba iz Drugog svetskog rata.