Plava Lufthansa

Lufthansa počinje sa primenom nove kolorne šeme.