KLM obavio prvi putnički let na održivo sintetičko gorivo u istoriji avijacije

KLM je prvi u istoriji avijacije obavio putnički let koristeći održivo sintetičko gorivo dobijeno u saradnji sa naftnom kompanijom Shell.