Prva evropska fabrika za proizvodnju održivog avio goriva

Aviokompanija KLM sa partnerima otvara prvu evropsku fabriku održivog (bio) gorivo za avione.