LOT ponovo odlaže povratak u Beograd

Zbog važećih restriktivnih mera u Poljskoj, LOT prinuđen da odlaže ponovno uspostavljanje letova ka Beogradu.