Nova pravila za ulazak u Nemačku

Nemačka je od 11. januara 2021. dopunila pravila za ulazak putnika iz zemalja koje su svrstane u rizičnu grupu.

Datum / Date: 13.01.2021.

Autor / Author: Aviatica

Foto: Nikolaus Bader / Pixabay

Nemačka je ažurirala informacije i uslove za ulazak putnika koji važe od 11. januara 2021.

Najnovija pravila obuhvataju karantin, testiranje ili potvrdu o vakcinaciji za sve putnike koji dolaze iz zemalja koja se smatraju rizičnim prema klasifikaciji Robert-Koch Instituta.

Od ponedeljka, 11. januara svi putnici koji dolaze iz rizičnih područja moraju da imaju negativan test na Covid-19 ili potvrdu da su završili proces vakcinacije. Za osobe koje su preležale koronavirus, za ulazak u Nemačku potrebna je lekarska potvrda da je putnik preležao virus  pre najmanje 21, a najviše 180 dana.

Test mora biti star najviše 48 sati pre polaska na put ka Nemačkoj. Na mestima gde postoje mogućnosti, testiranje se može obaviti i prilikom ulaska u zemlju.

Svi putnici bez izuzetka pre ulaska moraju da popune digitalnu ulaznu aplikaciju (DEA) ili neku sličnu aplikaciju koja im bude zatražena.

Obavezan karantin ostaje na snazi za putnike koji dolaze iz rizičnih zemalja. Oni će moći da se testiraju petog dana od početka karantina i ako budu negativni mogu ga prekinuti. Karantin će biti obavezan bez obzira na posedovanje negativnog testa prilikom ulaska i može se prekinuti ako novi test nakon pet dana potvrdi negativan rezultat.

Pojedine kategorije putnika, na primer, poslovni putnici koji planiraju zadržavanje u Nemačkoj do pet dana mogu da izbegnu karantin ali moraju imati negativan test na ulasku u zemlju.

Karantin ali ni test neće biti potrebni za putnike u tranzitu kroz Nemačku, koji mogu da dokažu da su samo u prolazu i da planiraju da napuste ovu zemlju što je pre moguće i bez noćenja. Oni takođe neće morati da popune digitalnu aplikaciju.

U rizičnoj grupi se nalazi veliki broj zemalja. Srbija (uključujući i teritoriju Kosova i Metohije), Bosna i Hercegovina, Severna Makedonija i Crna Gora su na ovoj listi od juna prošle godine, dok su Hrvatska, Slovenija, Mađarska i Bugarska dodate 1. novembra 2020, a Rumunija mesec dana ranije.

Pratite nas na Facebook-u da biste uvek saznali najnovije vesti iz avijacije