Aerodrom Beograd planira prelazak na centralizovanu kontrolu putnika

Modernizacija beogradskog aerodroma napreduje uz obimne radove u terminalu i na pristupnim putevima.