Aviation-Event Media Forum o odnosu avijacije i medija

U Baja Mareu je održan Aviation-Event Media Forum koji je naglasio potrebu za boljim odnosom avijacije i medija