Briselski aerodrom ostao više sati bez struje

Zbog kvara na sistemu električnog napajanja na briselskom aerodromu došlo do nestanka struje što je uzrokovalo velika kašnjenja letova.