Austrian u novim bojama

Prvi avion u novim bojama za Austrian