Air Italy je prva rodno neutralna avio kompanija

Aviokompanija Air Italy koketira sa LGBT zajednicom, sponzoriše parade ponosa u Sofiji i Torontu i uvodi treći pol u rezervacione sisteme.