Home|Tag:Jordan

Ryanair osvaja Jordan

Ryanair najavio uspostavljanje saobraćaja ka Jordanu tokom ove godine i uvođenje 14 linija iz ove zemlje.

Go to Top