Austrian popravio operativne rezultate u prvom kvartalu

Minus austrijske avio kompanije u prvom kvartalu je manji nego prošle godine prvenstveno zahvaljujući sve boljim operativnim rezultatima.