Srbija u 2018. predsedava Stalnom komisijom EUROCONTROL-a

Direktorat civilnog vazduhopvstva Republike Srbije će tokom naredne godine predsedavati Stalnom komisijom EUROCONTROL-a.