Alitalia omogućava refundaciju kroz GDS

Sve karte za otkazane letove mogu biti otkazane preko GDS-a, dok će RAA aplikacija ostati dostupna za komplikovane zahteve