Usvojena odluka za relaksaciju strogih slot pravila

Regulatorne organizacije se saglasile da se primene mere relaksacije strogih slot pravila kako bi se pomoglo aviokompanijama.