Thomas Cook Scandinavia uspeo da se izdvoji iz bankrotirane grupacije

Posle samo jednodnevnog prekida rada, skandinavska ćerka kompanija Thomas Cook-a nastavila sa letovima.