SAS Scandinavian Airlines zatražio stečajni postupak

Nakon početka štrajka pilota i velikih finansijskih problema, Scandinavian Airlines zatražio sudsku zaštitu od poverilaca pred američkim sudom.