Alitalia ostvarila profit u trećem kvartalu

Posle dužeg perioda Alitalia, koja još uvek čeka strateškog partnera, ostvaruje neto profit u trećem kvartalu.