Na aerodromu Beograd tromilioniti putnik 8 dana ranije

Aerodrom Nikola Tesla Beograd danas u jutarnjim časovima uslužio je svog tromilionitog putnika, 8 dana ranije nego prošle godine.