Lufthansa i sindikati pilota okončali višegodišnji spor

Nakon 14 prekida rada u poslednjih pet godina Lufthansa je okončala spor sa unijom sindikata pilota.