Air Serbia uvela BagJourney servis za praćenje zagubljenog prtljaga

U aviosaobraćaju je sve manje zagubljenog prtljaga, a za to su najzaslužnije inovativne tehnologije poput BagJourney programa.