Air Serbia ima apsolutni monopol na čarter letove van Evrope

Prema Pravilniku Direktorata po kome se izdaju dozvole stranim čarter avio prevoznicima Air Serbia se pita za saglasnost.

Datum / Date: 31.03.2016.

Autor / Author: Aviatica

Air Serbia će biti jedini avio prevoznik koji će moći da prevozi srpske turiste do popularnih turističkih destinacija u Turskoj, Egiptu i Tunisu. Ka destinacijama unutar Zajedničkog evropskog vazduhoplovnog područja (ECAA) mogu saobraćati i drugi, strani avio prevoznici  ukoliko zatraže dozvolu, potvrđeno je za Aviaticu u Direktoratu.

„Sasvim je normalno da država štiti svoju nacionalnu avio kompaniju“, smatraju u Direktoratu i time pravdaju veoma neobičan Pravilnik o dodeljivanju dozvola stranim avio prevoznicima koji predviđa gotovo apsolutni monopol Air Serbije. „I druge države to rade“, smatraju u sprskom vazduhoplovnom regulatornom telu i navode primer Hrvatske koja, kako tvrde, ima identična pravila koja štite sopstvenog nacionalnog avio prevoznika.

„Pravilnik o uslovima pod kojima se izdaje odobrenje stranom avio-prevoziocu za obavljanje međunarodnog javnog avio-prevoza sa Republikom Srbijom“ posebno tretira zahteve za obavljanje redovnog i čarter saobraćaja, iako ova podela nije predviđena važećim Zakonom o vazdušnom saobraćaju.

Prema tom Zakonu redovni i čarter saobraćaj više ne postoje u klasičnom smislu. Svaki saobraćaj koji se obavlja u redovnim serijama prema unapred utvrđenom redu letenja je redovan, dok se samo ad-hoc letovi smatraju čarterima.

Ova zakonom definisana podela, međutim ne važi i u Pravilniku koji je doneo Direktorat sredinom prošle godine. Tamo se ipak izdvaja čarter saobraćaj, prema zastareloj definicija kojom je on određen ne samo operativnim karakteristikama (broj letova i serija) već i komercijalnim (da li se karte nalaze u slobodnoj prodaji ili ne). Ovakva podela otvara mogućnosti da Država posebno uredi proces izdavanja dozvola za čarter saobraćaj što je ona i uradila i to tako da zaštiti nacionalnog avio prevoznika.

Mirjana Čizmarov, DCV

Foto: Mirjana Čizmarov, direktorka Direktorata civilnog vazduhoplovstva

Pravilnik između ostalih predviđa dva pravila. Prvo je „nepisano“ pravilo reciprociteta koje je bilo izvor mnogih sumnjivih odluka prilikom izdavanja dozvola prethodnih godina, a drugo pravilo je da se Air Serbia složi.

Član 8. Pravilnika kaže: „Ako nije drukčije predviđeno potvrđenim međunarodnim ugovorom, zahtev za obavljanje čarter prevoza uz korišćenje isključivo četvrte vazduhoplovne slobode se odobrava ako postoji reciprocitet u skladu sa odredbama člana 16. stav 2. ovog pravilnika i ako avio-prevozioci Republike Srbije (u daljem tekstu: domaći avio-prevozioci) ne mogu da obave zahtevani avio prevoz“.

To u praksi znači da svaka strana avio kompanija koja bude napravila ugovor sa nekim domaćim turoperatorom neće moći da dobije dozvolu sem ako se Air Serbia ne složi sa tim. To dalje znači da će svaki domaći turoperater koji želi da leti za Tunis, Tursku ili Egipat biti prinuđen da za partnera uzme Air Serbiju.

A da ne bi bilo zabune Direktorat šalje i dopis Ministarstvu trgovine, turizma i telekomunikacija kao i svim turoperatorima preko udruženja turističkih agencija YUTA u kome Mirjana Čizmarov, direktorka Direktorata kaže:

„Kako bi se predupredile neprimerene situacije u vezi sa odobravanjem zahteva stranih avio-prevozilaca za obavljanje čarter saobraćaja u sezoni Leto 2016. koristimo ovu priliku da vas blagovremeno obavestimo da je avio-prevozilac „Air Serbia“ dopisom od 3. decembra 2015. godine dostavio stav Direktoratu civilnog vazduhoplovstva Republike Srbije da su kapaciteti i mogućnosti koje poseduju Air Serbia i Aviolet, poseban brend za obavljanje čarter letova srpskog avio-prevozioca, dovoljni da se ispune zahtevi svih domaćih turističkih agencija prema destinacijama u Republici Turskoj, Arapskoj Republici Egiptu i Republici Tunisu“.

dcv stav

Corendon Airlines odbijen za dozvolu

Turska avio kompanija Corendon Airlines je podnela zahtev za veću seriju letova između Beograda i Antalije, ali je odmah odbijena uz zvanično obrazloženje koje je navedeno u odgovoru podnosiocu zahteva da „izdavanje dozvole ne bi bilo u skladu sa vazduhoplovnom politikom naše zemlje“.

U obrazloženju koje je Aviatica dobila u Direktoratu kaže se da je Corendon odbijen jer se ne nalazi na listi kompanija koje je Turska „odredila“ da mogu obavljati saobraćaj prema nedavno potpisanom bilateralnom sporazumu Favicon - 16x16 što znači da je o ovom zahtevu odlučivano prema članu 7. Pravilnika koji se odnosi na redovne letove. Ali, kako se ovde radi o zahtevu za seriju čarter letova to je Corendon jedino mogao biti odbijen po članu 8. koji se odnosi na čarter letove, a koji ne traži da kompanija bude „određena“ već da se ispoštuje reciprocitet i da se Air Serbia složi. Reciprocitet je u tom trenutku bio ispoštovan, što znači da je pravi razlog za odbijanje ove kompanije Air Serbia koja nije dala saglasnost.

Corendon čarteri

Pratite nas na Facebook-u da biste uvek saznali najnovije vesti iz avijacije