IATA sa prve konferencije Wings of Change traži promene

Na prvoj konferenciji Wings of Change u Madridu, IATA je zatražila od evropskih vlasti veću zaštitu konkurentnosti.

Datum / Date: 14.11.2018.

Autor / Author: Aviatica

U Madridu se održava prva konferencija „Wings of Change“ koju organizuje IATA. U uvodnom govoru Aleksandra de Žunijaka, generalnog i izvršnog direktora IATA bilo je reči o potrebi da se dodatno zaštiti konkurentnost unutar Evrope.

Sa 8,5 miliona letova u Evropi svake godine, 12,2 miliona radnih mesta i 823 milijarde dolara doprinosa evropskom nacionalnom dohotku, avijacija zahteva bolju zaštutu konkurentnosti. Rast avio industrije u Evropi je impresivan, ali on može biti zaustavljen ukoliko bude narušena konkurentnost. Zato IATA poziva vlade evropskih zemalja i da donesu pravu odluku za avijaciju i stvore efikasne mehanizme zaštite, smanje takse i uvedu efikasnu infrastrukturu.

IATA je identifikovala tri ključna oblasti koje zahtevaju dodatna poboljšanja ili promene. To su upravljanje vazdušnim saobraćajem (kontrola letenja), vazduhoplovna infrastruktura i smanjenje prepreka u vidu visokih troškova i administrativnih prepreka.

Kod kontrole letenja potrebno je reformisati zastarele prakse i procedure i modernizovati infrastrukturu. Ove godine su kašnjenja uzrokovana kontrolom letenja dostigla svoj rekordan nivo. Putnici zaslužuju bolje, a aviokompanije ne mogu da čekaju da se planirano Jedinstveno evropsko nebo (Single European Sky) napokon i primeni. „Urgentna akcija je potrebna kako bi poboljšanja bila ostvariva već od naredne letnje sezone“, smatra De Žunijak.

Kao drugi problem, na konferenciji su istaknuti aerodromi koji su zagušeni i kojima pod hitno treba povećanje kapaciteta i poboljšanje funkcionalnosti.

IATA poziva evropske vlasti da se fokusiraju na dve ključne reforme vazduhoplovnog sektora. Pravilnik poznat kao EU261, kojim se regulišu prava putnika na kompenzaciju u slučajevima kašnjenja, otkazanih letova ili uksraćenog ukrcavanja je prekomplikovan i za aviokompanije i za putnike i neophodno ga je reformisati tako da ne ostavlja previše nejasnoća i dilema kao što je to sada slučaj. Druga reforma se zahteva prema aerodromima i načinu na koji se mogu određivati aerodromske takse. U IATA smatraju da je nedopustivo da se takse na najvećim aerodromima nekontrolisano podižu i da su danas gledano, prema svom proporcionalnom učešću u ukupnoj ceni aviokarte, udvostručene.

Pratite nas na Facebook-u da biste uvek saznali najnovije vesti iz avijacije