KLM koristi održivo avio-gorivo na svim letovima iz Amsterdama

Holandska avio-kompanija KLM spovodi ekološku tranziciju i počinje korišćenje održivog avio-goriva.

Datum / Date: 11.01.2022.

Autor / Author: Aviatica

Foto: KLM

Počev od 10. januara 2022. holandska avio-kompanija KLM će koristiti održivo avio-gorivo (Sustainable Aviation Fuel – SAF) na svim svojim letovima iz Amsterdama.

Za sada će KLM dodavati 0,5% ovog goriva, a ambicija avio-kompanije je da do 2030. godine 10% sveg goriva upotrebljenog u avijaciji bude održivo avio-gorivo.

Troškovi proizvodnje SAF su četiri puta veći od troškova proizvodnje fosilnog kerozina, ali bi to moglo da se promeni kada veći broj avio-kompanija počne da koristi ovo gorivo i kada se tržište dovoljno razvije.

Zahvaljujući korporativnom SAF programu, KLM već koristi održivo avio-gorivo na svojim letovima. Dodatnih 0,5% ovog goriva koji će se od 10. januara 2022. godine koristiti na svim letovima iz Amsterdama, biće finansirano kroz cenu avio-karata, a poskupljenje će varirati od 1 do 12 evra po karti, u zavisnosti od dužine leta i klase u kojoj putnik leti.

Šta je održivo avio-gorivo i zašto je ono važno?

Održivo avio-gorivo (SAF) je gorivo za mlazne avione napravljeno isključivo iz obnovljivih izvora, kao što su korišćeno jestivo ulje, drvni ostaci ili sintetički kerozin i ono može da zameni obično fosilno gorivo ili da mu se doda bez ikakvih modifikacija motora i dodatnih troškova. SAF se razlikuje od običnog bio-goriva, jer se princip održivosti primenjuje i u samoj proizvodnji, što znači da njegova proizvodnja ne dovodi do krčenja šuma ili smanjenja proizvodnje hrane.

Trenutno je SAF je najvažniji činilac u borbi za održiviju avio-industriju, jer njegova upotreba može da smanji emisiju ugljen-dioksida za čak 75%. Na nivou Evropske Unije podnet je predlog da obavezni udeo održivog avio-goriva na letovima iz i unutar EU bude 2% do 2025. godine, dok je ambicija KLM-a i njegovih partnera da obavezni udeo ovog goriva u celom svetu do 2030. godine bude 10%.  Zbog toga je KLM već danas na potpuno dobrovoljnoj bazi počeo da koristi SAF na svojim letovima. Na ovaj način su ciljevi KLM-a u skladu sa ciljevima Klimatske rezolucije Ujedinjenih nacija (UN Climate Agreement) potpisane u Parizu, po kojoj se očekuje nulta emisija CO2 do 2050. godine.

Foto: KLM

Mali ali važan korak

Održivo avio-gorivo će promeniti budućnost avio-industrije, a KLM kao jedan od primarnih ciljeva postavlja ekološku tranziciju avijacije. Još 2011. KLM je izveo prvi komercijalni let na svetu na kom je korišćeno bio-gorivo, dok je u februaru 2021. avio-kompanija imala prvi komercijalni let na svetu koji je koristio sintetički kerozin proizveden  na bazi ugljen-dioksida, vode i obnovljive energije sunca i vetra. KLM je svestan da je dodatak od 0,5% održivog avio-goriva veoma mali korak, ali i da je vrlo važan i nada se da će i druge avio-kompanije slediti ovu inicijativu u borbi za zdraviju planetu.

Inicijativa za zeleniju planetu – CO2ZERO

KLM već godinama omogućava putnicima da smanje karbonski otisak svog leta preko CO2ZERO programa. Do sada se novac prikupljen ovom inicijativom koristio za pošumljavanje naše planete, te je u Panami zasađeno preko hiljadu hektara prašume.

Od 13. januara 2022, putnici KLM-a će imati mogućnost da preko CO2ZERO programa dokupe i dodatnu količinu održivog avio-goriva i tako direktno smanje emisiju CO2.

KLM trenutno kupuje relativno velike količine SAF-a i potpisao je različite kupoprodajne ugovore sa dobavljačima. Ovo će garantovati standardni dodatak od 0,5% za letove koji polaze iz Amsterdama i omogućiti KLM-u da zadovolji dodatnu potražnju koju generišu putnici putem CO2ZERO programa, kao i potražnju koju stvaraju partneri avio-kompanije preko korporativnih programa. Osim obnove flote i  stalnih inovacija unutar kompanije, KLM se zalaže za energetsku tranziciju avijacije.

Foto: KLM

Pratite nas na Facebook-u da biste uvek saznali najnovije vesti iz avijacije