KLM koristi održivo avio-gorivo na svim letovima iz Amsterdama

Holandska avio-kompanija KLM spovodi ekološku tranziciju i počinje korišćenje održivog avio-goriva.