Srpska vazduhoplovna regulativa usaglašena sa ICAO standardima

ICAO izvršio proveru usaglašenosti domaće vazduhoplovne regulative i utvrdio izuzetne rezultate rada DCV-a.

Datum / Date: 28.03.2019.

Autor / Author: Aviatica

Međunarodna organizacija za civilno vazduhoplovstvo (ICAO) je u periodu od 19. do 26. marta 2019. godine izvršila proveru rada Direktorata civilnog vazduhoplovstva Srbije (ICAO Coordinated Validation Mission).

Na poziv Mirjane Čizmarov, direktorke srpskog DCV-a, Međunarodna organizacija za civilno vazduhoplovstvo izvršila je procenu sistema civilnog vazduhoplovstva Srbije kada je utvrđeno da stepen usaglašenosti tog sistema iznosi 93,71%, što predstavlja poboljšanje od 27,31 % u odnosu na proveru koja je obavljena 2009. godine.

ICAO provera obuhvatila je proveru usaglašenosti zakona i podzakonskih akata sa odredbama Čikaške konvencije i pripadajućih aneksa u okviru protokola (LEG) pri čemu je dostignuta ocena usaglašenosti 95.24%, zatim izdavanje dozvola vazduhoplovnom osoblju i sertifikata centara za obuku u okviru protokola (PEL) pri čemu je dostignuta ocena usaglašenosti 97.59%, kao i saobraćajnu delatnost u okviru protokola (OPS) pri čemu je dostignuta ocena usaglašenosti 96.69%.

Provera je takođe obuhvatila i plovidbenost vazduhoplova u okviru protokola (AIR) pri čemu je dostignuta ocena usaglašenosti 93.46%, ali i aerodrome i zemaljska sredstva u okviru protokola (AGA) pri čemu je dostignuta ocena usaglašenosti 91.11%.

Rezultati provere koja je obavljena u periodu od 19. do 26. marta ove godine biće dodatno verifikovani u sedištu ICAO u Montrealu i nakon toga zvanično objavljeni od strane Medjunarodne organizacije za civilno vazduhoplovstva.

Direktorka DCV-a Mirjana Čizmarov izjavila je ovom prilikom da je ICAO validacija na najkonkretniji način pokazala kvalitet srpskog civilnog vazduhoplovstva:

„Postignut rezultat u ovom trenutku svrstava Republiku Srbiju među deset najboljih na svetu, a iza nas su ostale države kao što su Nemačka, Italija, Švajcarska. ICAO je međunarodni regulatorni reper standarda bezbednosti i procedura koji ne pravi razlike između država već ocenjuje striktne standarde. Ovogodišnja ICAO provera je dokaz napretka celokupnog sistema civilnog vazduhoplovstva Republike Srbije i predanog rada svih njegovih državnih i privatnih subjekata. DCV je tu da zajedno sa Ministarstvom građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture svojim nadzorom pre svega pomogne celokupnoj vazduhoplovnoj industriji da dostigne i održi striktne standarde bezbednosti i operativnosti. Ovo je i svojevrsno priznanje našem zajedničkom timu i garancija da su putnici u vazdušnom saobraćaju Srbije bezbedni i da dobijaju svetsku uslugu“.

Tokom ICAO provere 2009. godine, Međunarodna organizacija za civilno vazduhoplovstvo utvrdila je 182 nalaza koji su se odnosili na nedostatak implementacije kritičnih elemenata državne funkcije nadzora, što je rezultiralo ukupnom ocenom od 66.4% sistema civilnog vazduhoplovstva u Republici Srbiji.

Pratite nas na Facebook-u da biste uvek saznali najnovije vesti iz avijacije