Airbus objavio gubitak od 1,1 milijardi evra u 2020.

Uprkos krizi izazvanoj pandemijom koronavirusa Covid-19, Airbus je zabeležio manji gubitak u 2020. nego u 2019.