Air Serbia će naplaćivati izbor sedišta i aerodromski check-in

Prelaskom na SABRE Air Serbia će početi da naplaćuje neke standardne usluge poput izbora sedišta ili aerodromskog čekiranja.