Air Serbia će naplaćivati izbor sedišta i aerodromski check-in

Prelaskom na SABRE Air Serbia će početi da naplaćuje neke standardne usluge poput izbora sedišta ili aerodromskog čekiranja.

Datum / Date: 21.04.2017.

Autor / Author: Aviatica

U subotu, 22. aprila Air Serbia će preći na novi interni rezervacioni sistem SABRE koji će omogućiti i promenu u načinu pružanja pojedinih usluga koje će uskoro ličiti na usluge kakve pružaju low-cost aviokompanije.

Putnici koji budu kupili jeftinije karte posle 22. aprila, a za putovanja od 1. juna 2017. moraće da dodatno plate prijavu za let na aerodromu (čekiranje). Ukoliko se odluče da se za let prijave preko interneta doplata neće biti potrebna.

Prema upravo izdatom uputstvu prodajnoj mreži, putnici koji budu imali karte kupljene po četiri najjeftinije tarife moraće da plate 30 evra za prijavu na let na aerodromu u Beogradu. Prilikom kupovine karte oni će moći da izaberu da li žele da se čekiraju online ili na aerodromu. Ova usluga se neće dodatno naplaćivati putnicima sa kartama izdatim zaključno sa 21. aprilom. Putnici u biznis klasi, kao i putnici koji imaju skuplje karte ekonomske klase neće plaćati aerodromsko čekiranje. Ovaj izuzetak će važiti i za putnike na čarter letovima, putnike sa umanjenom sposobnošću kretanja, one koji sa sobom vode bebe (od 0 do 24 meseca starosti), za grupe, nepraćenu decu ali i za članove nagradnih programa Air Serbije i partnerskih kompanija iz Etihad Airways Partners grupe koji imaju više statuse.

Online čekiranje će biti besplatno, a putnici koji ga budu koristili će moći da izaberu sedište kao i da doplate za korišćenje aerodromskog salona za putnike biznis klase.

Izbor sedišta

Putnici će moći da izaberu željeno sedište pre svog leta koristeći uslugu online čekiranja za let. Sedišta su razvrstana na više zona: sedište sa više prostora za noge, sedište u preferencijalnoj zoni, standardno sedište A ili B.

Izbor željenog sedišta unapred će biti moguć u bilo kom trenutku ali uz doplatu čija visina će zavisiti od klase prevoza i plaćene tarife. Cene će varirati i od destinacije.

Odabir i promena željenog sedišta unapred je moguća u bilo kom trenutku do kompletiranja prijave na let. Izbor sedišta podleže doplati, a sve u zavisnosti od klase prevoza i plaćene tarife. Cene variraju u zavisnosti od destinacije. Putnici sa najskupljim kartama za ekonomsku klasu (tri najskuplje tarife) kao i putnici biznis klase neće plaćati ovu doplatu. Putnici sa četiri standardne tarife za ekonomsku putnu klasu plaćaće dodatno samo ako žele sedište sa više prostora za noge ili u preferencijalnoj zoni, dok će svi ostali putnici morati da plate za bilo koji izbor.

Pratite nas na Facebook-u da biste uvek saznali najnovije vesti iz avijacije