Air Serbia gasi sopstvenu službu zemaljskog opsluživanja aviona

Svi zasposleni u ASGS su prešli na platni spisak Aerodroma Nikola Tesla u okviru aerodromske službu zemaljskog opsluživanja.