Vlada donela odluku o avio-linijama od javnog interesa za 2022-2023.

Među deset avio-linija od javnog interesa na spisku Vlade Srbije, našla se i linija između Niša i Beograda.