Direktorat donirao 10 miliona dinara niškom aerodromu

Niški aerodrom je dobio 10 miliona dinara od Direktorata za nabavku rendgena za pregled ručnog prtljaga putnika.