Air Montenegro privremeno ojačava flotu iznajmljenim avionom

Air Montenegro privremeno iznajmio avion od German Airways-a kako bi osigurao dovoljno kapaciteta za otpočinjanje saobraćaja.