Alaska Airlines – aviokompanja koju Amerikanci prosto vole

Ovo je priča o jednoj drugačijoj i neobičnoj američkoj aviokompaniji koju putnici zaista obožavaju.