Kluž: Izazovi u avio-saobraćaju u Istočnoj Evropi zbog rata u Ukrajini

Glavna tema vazduhoplovne konferencije u Klužu je situacija u avio-saobraćaju na tržištu Istočne Evrope zbog rata u Ukrajini.