Nova komercijalna politika Air Serbije pokazuje značajne rezultate

Promene na čelu komercijale u aviokompaniji Air Serbia sredinom jula, donose prve i zaista impresivne rezultate.