Aviokompanije uvode obaveznu vakcinaciju za letačko osoblje

Odluku SWISS-a da uvede obaveznu vakcinaciju za letačko osoblje sledile su mnoge druge svetske aviokompanije.