Air Serbia uvodi tarife koje ne uključuju prevoz predatog prtljaga

Air Serbia počela sa postepenim uvođenjem hibridnih tarifa koje neće uključivati predati prtljag.