ACI Europe: Obim avio-saobraćaja u Evropi na nivou iz 1995. godine

Evropski aerodromi izgubili 1,72 milijarde putnika u 2020. i ostvarili obim saobraćaja koji je na nivou iz 1995. godine.