Air Serbia bira nove članove kabinske posade

Prijavilo se više od 200 kandidata za nove članove kabinskog osoblja Air Serbije.