Životinje za emocionalnu podršku više ne mogu da putuju avionom

Kontroverzno pravilo da putnici u avion mogu da unesu bilo koju registrovanu životinju za emocionalnu podršku prestaje da važi u SAD.