Specijalni letovi za repatrijaciju naših državljana

Srpske vlasti rade na organizovanju specijalnih letova za povratak naših građana u zemlju.