Emirates svojim putnicima pokriva troškove lečenja vezane uz Covid-19

Emirates je prva avio-kompanija na svetu koja svojim putnicima nudi pokriće troškova lečenja usled infekcije koronavirusom Covid-19.